Home

  • Norske agritekbedrifter skaper ny teknologi for en mer bærekraftig utnyttelse av bioressurser til mat.

Initiativet Agrifoodtech Norway er tatt av NCE Heidner Biocluster, Klosser Innovasjon, Mære Landbrukskole og T-Lab. 

Ambisjonen er å skape et landslag av bedrifter innen agrifoodtech og et toppinnovasjonssenter. Målet er eksport og en ny vekstnæring i Norge. Skal vi lykkes må det både utvikles gode kretslag og landslagbasert på en prestasjonskultur. Les mer om agrifoodtech hos initiativtakerne.